ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΛΛΑΔΑ

12 / 2015  
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 10.800.000
   
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 2.700.000
ΑΝΕΡΓΟΙ 1.200.000

ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

3.300.000
ΣΥΝΟΛΟ 7.200.000
   
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 3.600.000
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 600.000
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3.000.000
   

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

350 € / Μηνα

500.000

ΚΑΘΑΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

800 € / Μηνα 

2.500.000

Kontakt

nutzen Sie unser Kontaktformular